Net Reklamcılık

Marka Yönetimi Nedir? Neden Önemlidir?

Marka yönetimi nedir? Neden önemlidir?

Marka Yönetimi Nedir?

İçerisinde onlarca ana disiplini barındırması nedeniyle çatı bir kavram olma özelliği taşıyan bütünleşik pazarlama; büyük oranda uygulandığında marka olma durumu gerçekleşir. Diğer bir ifadeyle; reklam, pazarlama, iletişim, medya, dijital markalaşma, sosyal medya, itibar yönetimi, pr, kurumsal iletişim başta olmak üzere tüm disiplinler belli bir stratejiye sadık kalınarak yönetildiğinde bir şirket, kişi, kurum, kuruluş ürün, hizmet, fikir, olgu, nesne, içerik, girişim vs. markalaşır.

Marka Yönetimi Nasıl Yapılır?

“Marka olma” hedefine ulaşmak üzere gerçekleştirilen aksiyonların hangi temel kıstasları barındırması gerektiğini, diğer bir ifadeyle marka yönetiminin ne olduğunu “marka yönetimi nedir?” başlığında aktardık.

Peki marka yönetimi nasıl yapılır?

Marka yönetimine dair uygulamayı diğer bir ifadeyle marka yönetiminin nasıl yapılacağını 3 ana başlıkta değerlendirebiliriz.

Bunlar;

Analiz

Süreç

Raporlama şeklindedir. 

Fakat bundan evvel bir hazırlık aşaması vardır. O noktada ise şunlardan sorumluyuz;

Strateji

Amaç

Yönetim

Marka Yönetiminin Önemi

Marka Yönetimi Nedir? ve Marka Yönetimi Nasıl Yapılır? sorularını kavramsal yani teorik bir üslupla yanıtladık. Şimdi farkındalık eşiğimizi harekete geçirecek diğer bir soruyu yanıtlayacağız. Bunun içinse “Niye?” soru ekini kullanacağız.

Marka yönetimi önemlidir çünkü bu durum o şirketin; kurumsal bir yapıya hazır olduğunu gösterir. Zira marka yönetimi için; departmanlaşma, uzmanlaşma, kurumsal farkındalık, süreç yönetimi, bütçe yönetimi, insan kaynağı yönetimi, kurum içi iletişim, sürekli eğitim politikası vs. gibi olgular gerekir. Ve bunlar her firmanın sağlayacağı türden sorumluluklar değildir. Sadece kurumsal bilinci yüksek yani

Marka Yönetimi Neden Önemli?

Bir marka yaratmanın özellikle günümüzde kolay olmadığını biliyoruz. Her işletme ve şirketin de yarattığı markayı tutunduramadığını söyleyebiliriz. Çünkü pazarlama ve marka dünyasında aynı ihtiyaca ve isteklere yanıt veren binlerce markanın varlığından haberdarız. Bu markalar arasında kendine ayrıştıran ve tüketiciyi farklı olduğuna inandıran markalar da bildiğimiz ve lider markalar arasında oluyor. Peki, bu markalar nasıl oluyor da belli zamanlarda kan kaybetseler dahi yollarına sürenmeden devam edebiliyor?

Elbette bunun cevabı, marka yönetimini başarılı bir şekilde uygulamalarıdır. Her gün vitrinlerde, reyonlarda ve billboardlarda gördüğümüz her bir markanın kendine has bir hikâyesi ve yolculuğu var. Kimilerinin yolculuğu uzun süremese de biliyoruz ki rekabetin arttığı günümüzde yolculuğa devam etmek, süreci doğru yönetmekten geçiyor.

Tüketicinin zihninde yer alan olumlu imge ile imajı tazelemek ve sürdürmek için markanın başarılı yönetimini devam ettirmesi gerek. Pazarlamanın, yüzünü tüketiciye dönmesiyle başlayanmüşteri odaklı satış tekniklerive marka çalışmaları, belli hedef ve adımlarla sadakat yaratmaya çalışıyor. Tüketiciyi bir müşteriye çevirmek ve işletmenin pazar yarışındaki rakiplerinden farklılaşma adımları, marka yönetimi kavramını teğet geçmeden süreci yürütmeyi gerektiriyor. Kısacası, markayı bir üst seviyeye çıkarmaya yönelik her karar, plan ve uygulama marka yönetimi sürecinden geçer ve bu kavramı es geçen işletme ve şirketler de bir sonraki adımı nasıl atacaklarını bilemez duruma gelir. marka olma hevesine sahip  dolayısıyla da bu uğurda fedakarlıklar yapmaya hazır işletmeler marka yönetimi için emek, zaman ve enerji harcar.

Marka Yönetiminde Strateji Oluşturmak

Bir markayı oluştururken, en önemli faktörlerden biri, markanın stratejileri hakkında kararlar vermektir. Marka yönetiminde strateji kararı alınırken öncelikle durum analizi yapılır. Firmaların hizmet ya da ürünlerini markalaştırırken ise sırasıyla müşteri analizi, rakip analizi ve kişisel analizleri incelenir. Bu analizlerin her biri farklı amaçlara hizmet eder. Analizler sayesinde firmalar müşterilerini tanır, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine dayalı pazar sınıflandırması yapar. Bunun yanı sıra hedef pazar da belirlenir. Rakip analizi ile rakip markaların marka imajları ve kimlikleri hakkında bilgi edinip, güçlü ve zayıf yönlerini öğrenerek durumları ortaya çıkarır ve adımların daha sağlam atılması için belirli bilgilere sahip olunur. Kişisel analiz ile marka kendi güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, çıkan sonuç doğrultusunda doğru ve etkin marka yönetim adımlarının atılmasına öncülük eder.

Marka kimliği, firmaların müşterilerine sunduğu tüm ürün ve hizmetlerini içinde barındırmasıdır. Bunlar markanın kendi özellikleri, kalitesi, faydaları, sağladığı katkıları, performansı ve müşterilerin markayı algılama şekli gibi unsurlardan oluşur. Marka kimliği belirlendikten sonra, bir markanın temellerinin atılması için 4 ana faktör bulunmaktadır. Marka yönetiminde marka kimliği var olmadan bu unsurların var olması zordur hatta imkânsızdır. Bu unsurlar; marka konumlandırması, marka isim seçimi, marka çeşitleri, marka geliştirme stratejilerinden oluşur.


Bu 4 önemli faktörden biraz bahsetmek gerekirse;

Marka yönetiminde marka Konumlandırması; Kurumun aktif olacağı hedef pazarda, mal yada hizmetlerin nerede yer alacağının tanımlanması ve diğer markalardan farklılaştırılması olarak tanımlanabilir. Marka konumlandırması, müşterilerin marka hakkında düzenli bilgi edinmelerini sağlarken, pazarlama yöneticilerine de marka için yeni ve uygun pazarlama stratejileri üretmelerinde yardımcı olur. Böylelikle güçlü, ayağı yere basan bir marka için ilk marka yönetimi için gerekli olan kural gerçekleşir.

Marka yönetiminde marka İsmi Seçimi; Ürün ya da hizmetin markalaşma sürecindeki en önemli etkenlerinden biri olarak büyük bir rol üstlenir. Seçilecek olan ismin, markanın konumlandırması ile ilişkili ve tutarlı olması gerekir. Marka isminin iyi olması, ürün ya da hizmete değer katar çünkü müşteriler bir tercih yaparken marka ismine de önem verirler. Bu yüzden isimlendirme yapılırken oldukça dikkatli ve özenli olunması esastır. İyi bir marka ismi, anlaşılır olmalı, kulağa hoş gelmeli, söylenmesi kolay olmalı, söylendiği zaman akıllara farklı fikirler getirmemelidir.

Marka Yönetiminde Marka Geliştirme Stratejileri; Strateji seçimleri, ürün kategorisine ve marka ismine bağlı olarak oluşturulur. Bu stratejiler; Hat (Dizin ) yayma stratejisi, marka yayma stratejisi, yeni marka stratejisi, markalama stratejisi olarak kendi içinde kategorilere ayrılır. Doğru stratejinin, doğru zamanda uygulanması halinde başarıların kapıları açılmış olacaktır.

Pazarlama Kararları; Markanın başarılı bir bütünlük sergileyebilmesi için, ürün geliştirme, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararlarının markayla doğru oranda bağdaşması gerekmektedir. Doğru oranda bağdaşan marka ve kararlarının yöntem, bulgu ve analizler ile sonuçlandırılıp, değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

Marka yönetiminin yararları nedir?

Yarattığınız markayı doğru aşamalar ile inşa etmeye devam etmeniz, tüketicinin sizi ciddiye almasına ve tercih etmesini sağlar. Markanın yönetim süreci boyunca planlarının, stratejilerinin, analizlerinin ve kampanyalarının olması tüketici gözünde eskimenin önüne geçer ve markanın kalıcı olmasını sağlar. Marka yaratma ve markayı sürdürme süreci boyunca rakiplerinizden bir adım önde olmanız ve farklılığı sunmanız gerekir.

Marka hikâyesi yaratmak önemli mi?

Markanın kendine has bir kuruluş yolculuğu olması, tüketici gözünde onu özel kılabilir. Sahip olduğunuz hikâye ve bunu bir simge, görünüş ve cümlelerle aktarabilme, sizde farklı olan ne varsa onu ön plana çıkarır. Marka hikâyesine sahip güçlü markalar, anlattıkları ve gösterdikleri her simge ve anlatıda kendilerini benimsetecek bir zemini inşa eder.

Yorum gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WeCreativez WhatsApp Support
Müşteri destek ekibimiz sorularınızı yanıtlamak için burada.
👋 Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?